V kapitole 0082 Správa majetku také v neinvestičních výdajích máte čerpání 559 tisíc. K 30. 6. nebyla položka čerpaná?


Ing. Jarmila Bendová

Odpovídá Olga Koumarová:"Po kontrole podkladů bylo zjištěno, že v rámci zpracování kompletních rozborů pro ZMČ došlo ze strany OEK k administrativní chybě. Ze strany OMP byl v rámci komentářů zaslán na OEK k § 3699, položce 5169, ÚZ 10, kde bylo čerpání 559,13 tis. Kč komentář: „Prostředky byly použité na zajištění ostrahy prázdného bytového domu Černokostelecká 93, Malínská 3, 5" avšak v rámci zpracování kompletních rozborů byl k položce ze strany OEK přičleněn komentář „K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plněnís vazbou na fakturaci". Tato záměna je patrná i z komentáře k položce stejného § 3699, položce 5169, bez ÚZ 10, kde bylo čerpání 0 tis. Kč, ale u komplexního komentáře je u položky uvedeno, že prostředky byly použité na zajištění ostrahy prázdného bytového domu Černokostelecká 93, Malínská 3, 5."