V kapitole 0031 Doprava, máte v neinvestičních výdajích § 3631 nákup ostatních služeb čerpání 400 tisíc přibližně korun, ale pod tím je napsané: finanční prostředky nebyly čerpány."


Ing. Jarmila Bendová

Odpovídá Olga Koumarová: Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení- část v působnosti ODO, čerpáno je 40 tisíc, což je spotřeba elektrické energie za minulé Vánoce.