V jakém stavu je příprava drážní promenády?


Ing. Romana Šímová, LL. M., MBA

Odpovídá Ing. arch. Martin Valovič: "Drážní promenáda dneska je v procesu schvalování územně plánovací dokumentace. Možná mě pan Zákostelný opraví, nevím, v jakém to je stádiu. Už je nabytí právní moci na územní rozhodnutí. Drážní promenáda je dneska v gesci Magistrátu, my to v tuto chvíli nečasujeme, neovlivňujeme vlastní proces. A jsem rád, že už je územní rozhodnutí vydáno. Teď bude následovat další fáze projektové dokumentace, předpokládám, to je už v gesci TSK. Předpokládám, že to zůstane a půjde to standardní cestou projektové přípravy."