Jaké jsou počty uzavřených nájemních smluv v jednotlivých kategoriích bytů? Jaké náklady jsou spojené s touto problematikou?

V roce 2019 až 2021 bylo pronajato v kategorii sociální bydlení celkem 29 bytů, v kategorii rodiny s dětmi 85 bytů, v kategorii ústupové bydlení 50 bytů, v kategorii startovací bydlení 17 bytů a mimo kategorii 9 bytů. V kategorii byty v zájmu obce za rok 2019 až 2021 bylo pronajato celkem 94 bytů. Praha 10 vynaložila v roce 2019 na opravu sociálních bytů 93 980 Kč, na jejich deratizaci 160 000 Kč, dluhy z těchto bytů činily 60 247, náklady na vyklizení 50 977 Kč. V roce 2020 činily jejich další nutné opravy 293 000 Kč, ostatní opravy 558 049 Kč, jejich deratizace 20 756 Kč a dluhy z těchto bytů byly vyčísleny na 85 056 Kč. Celkem jsou vynaložené finanční prostředky na problematiku sociálního bydlení 1 322 065 Kč.