Jaká je částka pohledávek za byty a nebyty za rok 2021?

Pohledávky za byty a nebyty v roce 2021 vzrostly přibližně na řád 240 milionů korun. Je to důsledek špatného a neefektivního hospodaření současné koalice zejména s bytovým fondem.