Jak městská část naloží s vystěhovanou budovou radnice, bude ji opravovat a v jakém časovém harmonogramu?


Ing. Romana Šímová, LL. M., MBA

Odpovídá Ing. Tomáš Pek S. E.: Způsob nakládání s budovou nacházející se na adrese Vršovická 68, Praha 10 bude rozhodnut dle výsledků výchozího ekonomického vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí tak, aby toto řešení bylo pro MČ Praha 10 co nejvýhodnější.