Dále se chci zeptat na investice § 3113 základní školy. Jedná se o zateplení ZŠ Nad Vodovodem?


Ing. Jarmila Bendová

Odpovídá Olga Koumarová:"Výběr zhotovitele akce je nyní ve fázi, kdy v případě, že se neodvolá žádný účastníků výběrového řízení nebo nevyvstanou jiné neočekávané komplikace v rámci výběrového řízení bude smlouva na realizaci akce podepsána koncem října 2023. V návrhu rozpočtu na rok 2024 je na financování akce navržena částka ve výši 60 mil Kč. V současnosti je u akce počítáno s předpokladem, že část fakturace proběhne v roce 2023 a zbylá část v roce 2024. V případě, že se současný stav změní bude provedena ještě úprava návrhu rozpočtu na rok 2024 před předložením do RMČ a ZMČ. Současně bude MČ P10 žádat o dotaci na akci z nově otevřené výzvy v rámci modernizačního fondu."