Chtěla bych se zeptat na náklady Majetkové a.s. na dozorčí radu, náklady na představenstvo, kolik má Majetková zaměstnanců, jaký je medián mezd?


Ing. Romana Šímová, LL. M., MBA

Odpovídá Ing. Tomáš Pek S. E.: "Náklady na členy dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. činily za období roku 2022 částku 48.867 Kč, náklady na členy představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. činily za období roku 2022 částku 1.330.000 Kč. Společnost měla ke dni 31.12.2022 celkem 47 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Medián mezd zaměstnanců na hlavní pracovní poměr je 32.087 Kč a skládá se z průměrné základní mzdy ve výši 25.763 Kč a průměrné odměny a osobního ohodnocení ve výši 6.324 Kč."