Byty ve správě MČ Praha 10 a jejich pohledávky

Praha 10 disponuje s 93 volnými nebytovými prostory, z toho je 54 blokováno z důvodu záměru jejich prodeje. V MČ Praha 10 je k 1.12.2021 volných neopravených 372 bytů. K přidělení 22 opravených bytů. Na nájemném v bytech spravovaných MČ Praha 10 byl k 1.12.2021 evidovaný dluh 73,65 mil Kč.