Veřejnost nedostává relevantní informace


Ing. Romana Šímová, LL. M., MBA

Budova radnice Prahy 10 se nám pomalu rozpadá a vládnoucí koalice nezřídila komisi ani výbor, kde by se občané a zastupitelé dozvěděli informace o navýšeném rozpočtu, průběhu rekonstrukce a dosud vynaložených nákladech. Víme, že příprava rekonstrukce stála desítky milionů z rozpočtu, bez výsledku. Rekonstrukce radnice byla v gesci místostarosty Sekala za ODS, zástupce současné vládnoucí koalice. V celé škále zřízených výborů, z nichž některé jsou uvolněné a přeplacené, se nenajde vůle nového vedení na zřízení komise nebo výboru pro téměř největší investiční akci v historii úřadu. Veřejnost nedostává relevantní informace. Naprostým vrcholem je potom Výbor pro životní prostředí s uvolněným předsedou a přeběhlíkem Štěpánkem, honorovaným 68 tisíci za měsíc. Na lednovém výboru pan Štěpánek předvedl naprostou neznalost jednacího řádu v oblasti hlasování o přítomných hostech. Zmatečné řízení jednotlivých bodů to celé korunovalo. Na většinu otázek týkajících se rozpočtu za něj odpovídal pan Maršálek. A tak prokázal znovu a opakovaně svou odbornost v této oblasti a předvedl nám „jak na to“.