Jak se žije na desítce


Ing. Jarmila Bendová

Vedení radnice má významný podíl na spokojenosti občanů a na tom, jak se na Praze 10 žije. Máme rok a půl po schválení usnesení ZMČ P10 na snížení koeficientu daně z nemovitých věcí na původní úroveň 2,5. Pocítili jsme snížení v naší peněžence? Ne. Proto jsme se ptali i za vás, proč vedení radnice nesplnilo svoji povinnost a nezrealizovalo slib, který svým občanům dalo. Místostarosta Pek odpověděl, že je snížení koeficientu daně v kompetenci MHMP. Vyplývá z toho, že koalice nesplní slib daný občanům? V Zahradním Městě dojde k revitalizaci OC Květ a rekultivaci navazujícího prostoru. Obyvatelé přilehlých oblastí přišli na jednání zářijového zastupitelstva, aby se dozvěděli, že je vše jenom studie a MČ P10 nepřísluší do projektu zasahovat. Zásadní problém vidíme v tom, že se s občany pravidelně o tomto záměru nekomunikovalo a promarnila se jejich šance na participaci. Vybudování dvou 12podlažních „věží“ se 150 byty přináší několik nezodpovězených otázek. Jak je připravena dopravní infrastruktura, posílí se MHD, jak je připravena kapacita MŠ a ZŠ? Původní návrh byl mnohem příznivější k obyvatelům této části, proto jsou obavy z megalomanského záměru na místě. Při projednávání této studie starosta přislíbil diskuzi o dalších aktuálních fázích výstavby OC Květ na příštím jednání zastupitelstva.