Představení klubu ANO při ZMČ Praha 10

Žijeme v jedné z největších a nejvýznamnějších městských částí hlavního města Prahy a společně se snažíme zasadit o její vstřícné fungování a všestranný rozvoj. Ačkoliv nejsme členy radniční koalice, snažíme se jako opozice důsledně dohlížet na jednotlivé kroky radnice. Aktivně využíváme všech dostupných pravomocí, které nám jako zastupitelům svěřuje zákon. Díky tomu aktivně upozorňujeme a snažíme se zabránit všem krokům radnice, které by mohly mít jakýkoliv nepříznivý důsledek pro městskou část Prahy 10 a její občany. Tomu významně napomáhá i námi obsazená funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva.

Všech našich 14 členů oblastní organizace též úzce spolupracuje s více než 40 sympatizanty z řad občanů naší městské části. Díky jejich a naší různorodé profesní odbornosti jsme schopni kvalifikovaně reagovat na všechny kroky současné koalice a zajistit tak nadstandardní práci zastupitelů ve prospěch naší městské části Prahy 10 a všech jejích obyvatel.

Projděte si náš program, napište nám Vaše nápady a připomínky, které se pokusíme realizovat při naší činnosti zastupitelů městské části Prahy 10, členů výborů zastupitelstva a komisí rady městské části.

Přijďte nás podpořit na jednání zastupitelstva, kde rovněž můžete přímo vyjádřit svůj názor!

Náš program

Doprava

Jsme proti zavedení modrých zón na území Prahy 10, neboť se domníváme, že nepřinesou avizovaný výsledek, tj. navýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty. Vedle toho se jedná o skryté zdanění a jediným cílem je získání dalšího zdroje financí do rozpočtu. Parkovací zóny rovněž komplikují život návštěvám občanů a jsou zásadní překážkou pro podnikatele z Prahy 10. Vhodným řešením současné neutěšené dopravní situace je budování parkovacích domů, které budou občanům Prahy 10 zpřístupněny za nákladové ceny.

Ekonomika

Úkolem opozičních členů zastupitelstva je důsledná kontrola jednotlivých kroků rady městské části složené z koaličních partnerů. Je třeba důsledně dbát na transparentnost při zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem městské části Prahy 10. Jen díky důsledné dozorčí činnosti můžeme zajistit, že investice veřejných prostředků městské části Prahy 10 se budou realizovat v souladu s péčí řádného hospodáře.

Sociální politika

Zasadíme se o vytvoření sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny, startovací bydlení pro mladé a důstojné bydlení pro seniory. Rozšíříme služby pro handicapované a méně mobilní občany (např. pojízdná radnice, knihovna, přeprava k lékařům apod.).

Bezpečnost

V duchu prvorepublikové tradice, kdy každá ulice měla svého stálého strážníka, se zasadíme, aby byly na jednotlivé rajony přiděleny stálé služby strážníků městské policie. Ti budou tam, kde jsou opravdu potřeba na úkor odtahového byznysu. Jedná se o primární opatření, na jehož základě mohou být identifikovány jednotlivé bezpečnostní hrozby. Díky jejich znalosti pak mohou být přijata další dodatečná a vhodná bezpečnostní opatření.

Zdravotnictví

Požadujeme obnovení lékařské služby první pomoci a zubní pohotovosti tak, aby byl obnoven stav odpovídající elementárním potřebám občanů městské části Prahy 10 odpovídající úrovni života v 21. století.

Veřejná správa

Prosazujeme zřízení elektronického objednávacího systému na všech složkách úřadu městské části tak, abychom maximálně ušetřili občanům čas strávený návštěvou úřadu. Požadujeme, aby úřední hodiny úřadu městské části Prahy 10 byly alespoň dva dny v týdnu prodlouženy do večerních hodin, tak všichni občané Prahy 10 měli možnost komfortně vyřídit své úřední záležitosti.