Schválený rozpočet - bezostyšné mrháním veřejnými penězi


Ing. Jarmila Bendová

Na lednovém zastupitelstvu MČ byl schválen rozpočet na rok 2023 s nemalými investicemi. Bohužel ne v dopravě. Společně pro Prahu 10 (ODS + TOP 09) nám všem před volbami slibovalo postavit dva parkovací domy. V Olšinách a Jahodové ulici. Ale žádnou finanční položku v rozpočtu nenajdete. V rozpočtu ovšem najdeme navýšenou příjmovou částku z daně nemovitých věcí o 5 mil. Kč na 145 mil Kč. Opět ale… návrh na snížení koeficientu daně z nemovitostí byl ZMČ Praha 10 schválen již v únoru 2022. Občané Prahy 10 tímto nabyli dojmu, že k tomuto snížení opravdu dojde. Předcházející rada MČ (VLASTA, Piráti, ODS) neměla čas informovat magistrát o obsahu tohoto usnesení a zažádat o schválení nové vyhlášky? Nedostatek finančních prostředků na důležité investice může být způsoben i bezostyšným mrháním veřejnými penězi. Při posledním jednání zastupitelstva opět nebyl zvolen předseda kontrolního výboru, a to díky koaličním zastupitelům. Člověku pak v kontextu nesmyslných utrácení netrvá dlouho, než se dovtípí, že je to právě koalice, komu vyhovuje, aby kontrolní výbor zůstal co nejdéle nefunkční.